„Versterk het ambt van predikant in CGK”

Kerk & religie

Het ambt van predikant moet worden opgewaardeerd. Dat is de boodschap van een document over de ambten, waarover de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) zich donderdag boog. Er wordt nagedacht over een soort „superintendent”, een bovenplaatselijke ambtsdrager die een doorslaggevende rol in beroepingswerk en conflicten kan spelen.