Column: Ontwrichting

Opinie

Een van de kleine genoegens die ik als opa mijn kleinkinderen kan verschaffen, is dat ze mijn haar mogen ‘doen’. Dan wordt er van alles in stelling gebracht: kammen, borstels, spiegeltje en niet te vergeten: de sproeier (een soort plantenspuit). Onlangs was onze driejarige kleindochter er druk mee bezig. Opa’s haar werd natgemaakt en in de verkeerde richting gekamd. Alles werd gedaan wat bij zo’n operatie hoort. Opgewekt meldde ze op zeker moment: „Ik denk dat je meisje wordt.” Waarop opa direct in z’n politieke rol schoot en iets bromde van: „Tjonge, die genderideologie gaat maar door. Niks genderdiversiteit, genderexpressie, transgenderisme en zo. Ik ben een jongetje.”