VVD en CU trekken ten strijde tegen salafistische scholen

Politiek

VVD-fractievoorzitter Dijkhoff en zijn ChristenUnie-collega Segers trekken samen ten strijde tegen salafistische scholen in Nederland.