Joodse kabbala is occulte filosofie

Opinie

De kabbala is bezig met een opmars. Een kritische distantie van deze oude mystieke Joodse stroming is daarom op zijn plaats. „Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere.”