Het einde is zoek bij voltooidlevendebat

Opinie

Er is brede, maatschappelijke verlegenheid hoe passend en respectvol om te gaan met ouderen die hun leven willen beëindigen. De discussie ”voltooid leven” laat dat zien. Ook seculiere argumenten voor het leven doen er toe in deze discussie.