Provincies hebben meer dan alleen emotionele waarde

Opinie

De laatste jaren is er veel discussie over het nut van de provincie. Soms wordt zelfs gepleit voor afschaffing van deze bestuurslaag. Het overzicht dat de provincie heeft, biedt echter meerwaarde.