Kinderwens van homokoppel doorbreekt Gods scheppingsorde

Opinie

Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Met die slogan bondt ooit de KVP en later het CDA de strijd aan tegen de individualisering. Maar ja, wat is de definitie van een gezin? Het CDA rekte dat in de jaren negentig van de vorige eeuw op tot een huishouden, ongeacht of het paar gehuwd was. De huidige D66-minister Van Engelshoven denkt ruimer en stelt dat regenbooggezinnen ook gezinnen zijn. Het gaat daarbij niet om relaties waarbij de partners uiteenlopende politieke kleuren hebben maar om paren van gelijk geslacht, al of niet met kinderen.