Column: Inkomensongelijkheid voedt ongelijkheid in geluk en wantrouwen

Opinie

In de westerse landen neemt de inkomensongelijkheid al jaren toe. Deze trend is het zichtbaarst in de Verenigde Staten. Maar ook in de meeste Europese landen neemt de ongelijkheid toe. Bijvoorbeeld in Engeland, Duitsland en zelfs Zweden.