Kerkelijk grensverkeer heeft wortels in cultuur van keuzevrijheid

Opinie

Mensen stappen gemakkelijker over van de ene kerk naar de andere dan voorheen. Die conclusie trok oud-hoofdredacteur Janse van het Reformatorisch Dagblad onlangs. Hij vergeleek de kerkelijke statistieken van de afgelopen tien jaar en dat leverde een beeld op van de migratiestromen tussen kerkverbanden. In één oogopslag was duidelijk dat deze kerken geen statische gemeenschappen zijn. De verschuivingen verliepen hoofdzakelijk in één richting: de meer conservatieve kerken verliezen per saldo leden aan kerken die minder strikt zijn in leer en leven.