Doe niet af aan appel van christelijke ethiek

Opinie

Schrijf een gesprek over een gezamenlijk moreel kompas niet direct af. Gods geschapen werkelijkheid kan dienen als een objectief referentiepunt in deze zoektocht, reageert B. A. Belder.