Wees geen klimaatmaker maar rentmeester

Opinie

De mens denkt het klimaat op aarde naar zijn hand te kunnen zetten, maar ondertussen zijn we niet eens in staat de Oostvaardersplassen duurzaam in te richten, betoogt Guus Berkhout.