Dr. Kunz: Dordtse Leerregels ook belangrijk voor kinderen

Kerk & religie

„Je hoeft kinderen niet op te zadelen met lastige vragen over de uitverkiezing. Je mag tegen hen zeggen dat de Heere ons zo heeft liefgehad, dat Hij Zijn eigen Kind voor ons overgaf aan het kruis.”