Minister: Onderzoek Van Kooten rond kerk en staat verdient nadere bestudering

Kerk & religie

Minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie heeft woensdagmorgen in Den Haag uit handen van mr. Teunis van Kooten een exemplaar in ontvangst genomen van diens dissertatie ”Het kerkgenootschap in een neutrale staat. Een verkenning en analyse van de positie van het kerkgenootschap binnen de Nederlandse rechtsorde”. Van Kooten promoveerde hierop op 21 december aan de Vrije Universiteit Amsterdam.