Maak kerkverlater geen verwijten

Opinie

De pijn over een geliefde die het geloof loslaat en respect en aanvaarding kunnen samengaan, stelt ds. A. Th. van Olst.