Kerkfusie niet altijd reden tot vreugde

Opinie

Een halve eeuw na de scheuring van hun kerk hebben de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken beslissende stappen gezet naar hereniging. Zeker bij de vrijgemaakten is er de laatste jaren veel veranderd. In hoeverre leven discussies over de landelijke kerk nog op het grondvlak en met name bij jongeren?