Blijmoedige Fries loopt aan tegen Haagse traagheid

Politiek

De veelzijdigheid van het werk in de Tweede Kamer verrast hem in positieve zin. Maar hij loopt wel tegen de traagheid van het wetgevingsproces aan. Toch kan CDA-Kamerlid Harry van der Molen daarmee omgaan: Hij is een blijmoedig en optimistisch mens. Dat houdt de Fries staande in de Haagse slangenkuil. Maar hij ervaart vooral dat hij staande wordt gehóuden: door de genade.