Bart Jan Spruyt: Het Heil is voorbij

Opinie

De stichting Tot Heil des Volks heeft een „nieuwe missie” en een „nieuwe identiteit” geformuleerd. En daarmee zijn geestelijke wortels doorgesneden. Dat stemt intens verdrietig.