Inclusief onderwijs is het ideaal, maar wel op lange termijn

Opinie

Voluit inclusief onderwijs heeft de toekomst, stelt G. R. van Leeuwen. Maar er is nog een lange weg te gaan.