VCA op een vertrouwde locatie

Advertorial - Wincoop veiligheidstrainingen

In de bouw wordt regelmatig met gevaarlijke stoffen en machines gewerkt. Er gebeuren ieder jaar dan ook weer bedrijfsongevallen. In februari 2020 berichtte de Inspectie SZW dat het aantal arbeidsongevallen in 2019 was toegenomen ten opzichte van 2018. In 2019 zijn 4474 arbeidsongevallen gemeld, ruim 100 meer dan het jaar ervoor. Volgens de Inspectie SZW begint veiligheid bij een betere bewustwording bij bedrijven. Hoe ontstaat deze bewustwording? Een van de belangrijke manieren waarop bedrijven en werknemers zich bewust kunnen worden van het belang van veiligheid en tegelijkertijd veiligheidskennis aangeleerd krijgen is de VCA-cursus.