Het water heeft weer vrij spel op Tiengemeten

Groen & duurzaamheid

Geteisterd door regen en wind vaart de pont over het grijze Haringvliet richting het groene eiland Tien- gemeten, dat ook zelf weer grotendeels aan de elementen is overgeleverd. En daar varen plant en dier wel bij.