Ede strooit schelpgruis tegen verzuring van bos en hei

Groen & duurzaamheid

Met helikopters wordt deze maand schelpgruis uitgestrooid over natuurgebied De Ginkel bij Ede, om verzuring van bos en heide tegen te gaan.