Meer verdeeldheid in gereformeerde gezindte door corona, Trump en klimaat

Opinie

Steun voor het strenge coronabeleid van het kabinet? Voor of tegen president Trump? Steviger klimaat- en milieumaatregelen? Deze kwesties leven in Nederland heel sterk en leiden tot een scherpe polarisatie.