Elizabeth II: plichtsgetrouw en ondoorgrondelijk

Koninklijk Huis

Door de coronacrisis zat de Britse koningin Elizabeth II in isolatie, ver weg op Windsor Castle. Maar toen ze een toespraak hield, keken 24 miljoen inwoners in haar wereldrijk naar de rust die ze uitstraalde; luisterden ze naar de woorden die het staatshoofd sprak.