Redenen te over om schuld te belijden tegenover Joden

Opinie

De argumenten om af te zien van schuld belijden door kerken en christenen tegenover het Joodse volk zijn niet steekhoudend. Ze getuigen van een zelfgenoegzame houding, die de verspreiding van het Evangelie in de weg staat.