Waarom de VOC-schepen predikanten meenamen

Kerk & religie

Naast kooplieden, slavenhandelaren en soldaten, voeren ook predikanten met de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) naar de koloniën.