Beeld van de geschiedenis aan de hand van een stoet huwelijken

Cultuur & boeken

Een beeld van de geschiedenis aan de hand van een stoet huwelijken: het is weer eens een andere invalshoek dan die van wapenfeiten, politieke discussies of economische conjuncturen.