Column: Sleutelen aan DNA bij erfelijke ziekte

Opinie

Is DNA heilig? Dit was de centrale vraag van een debat dat vorige week plaatsvond in Apeldoorn. Het debat stond in het kader van de landelijke DNA-dialoog over het ‘repareren’ van DNA in geval van een erfelijke ziekte. Deze dialoog gaat vooral over de vraag of we een dergelijke reparatie moeten gaan doen bij menselijke embryo’s die een ‘ziek’ gen hebben. Tijdens de bijeenkomst stond een casus centraal over een genfout die leidt tot de ziekte van Huntington, met vanaf middelbare leeftijd ernstige lichamelijke en geestelijke aftakeling en vroegtijdig over- lijden. Vertegenwoordigers van het jodendom, rooms-katholicisme, protestantisme (ondergetekende), islam en seculier humanisme gingen hierover in debat (RD, 16-10).

Hebt u een taalfout gezien? Mail naar redactie@rd.nl.