„Wees loyaal aan de pastor, wees geen rebel”

Kerk & religie

De voorganger neemt in De Deur een machtige positie in. Hij oefent zijn invloed niet alleen uit in de kerkelijke gemeente, maar ook in de privélevens van de leden. Dat deed het huwelijk van John van der Weide geen goed.