Carte blanche voor kwaadwillende kerkleiders

Kerk & religie

De voorganger die vrouwen en meisjes in de Zwolse pinkstergemeente De Deur levende vissen liet slachten op zijn bureau, bezwoer hen daarover te zwijgen. Hoe bestaat het dat een pastor dertig jaar zijn gang kan gaan zonder dat iemand hem op de vingers tikt?