Mens met een beperking is toch zo bedoeld

Mens & samenleving

Een mens mét een beperking: die omschrijving legt, ondanks de bedoeling om iemand als mens te zien, de nadruk op dat wat ontbreekt. Dat mensen met een beperking juist ook veel geven, blijft daardoor onderbelicht.