Synode GKV bevestigt unaniem vrouw in ambt en verwerpt revisieverzoeken

Kerk & religie

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) stellen definitief alle ambten open voor vrouwen. De synode wees unaniem, zonder onthoudingen, zaterdag de revisieverzoeken af tegen het in 2017 genomen besluit om alle ambten voor vrouwen open te stellen.