Stikstofstrijd in duinen is een gevecht voor Europees erfgoed

Groen & duurzaamheid

In de duinen van Terschelling is Joeri Lamers van Staatsbosbeheer er druk mee: het terugdringen van de stikstofinvloed. Zo maakt hij plek voor duineigen soorten zoals parnassia, duinviooltjes, parelmoervlinders, tapuiten en blauwe kiekendieven.