Komt er een einde aan de aftrekmogelijkheid van de zorgkosten?

Economie

Belastingplichtigen die in enig jaar uitgaven hebben gedaan voor zorgverlening in verband met een ziekte of invaliditeit kunnen deze kosten nu nog in aftrek brengen in de aangifte inkomstenbelasting.