„Onrechtsstaat” DDR moest niets van christenen hebben

Kerk & religie

Zelf groeide hij op in West-Duitsland. Maar wat zich achter het IJzeren Gordijn afspeelde, hield hem wel bezig. Sinds begin dit jaar leidt kerkhistoricus prof. dr. Christopher Spehr een onderzoek naar de discriminatie van christenen in de DDR.