Kamer op zomerreces, maar besluit asielkinderen ettert na

Politiek

Na een lange vergadernacht sloot voorzitter Arib vrijdagmorgen de vergadering. De Kamer ging met reces. Het besluit over het niet naar Nederland halen van vijfhonderd asielkinderen ettert na.