Kwelder, gors of schor belangrijk voor veilige dijk

Groen & duurzaamheid

Zeedijken die worden beschermd door buitendijkse natuur, zijn veel beter bestand tegen stormen dan dijken zónder natuur voor de oever, zelfs al zijn die laatste waterweringen hoger. Dat blijkt uit een analyse van de dijkbreuken tijdens de watersnoden in 1717 en 1953.