Kamer debatteert tijdens reces over pensioenakkoord

Politiek

De Tweede Kamer debatteert waarschijnlijk in de eerste week van het zomerreces over het pensioenakkoord. Een meerderheid van de partijen wil pas over het akkoord praten als het ledenparlement van vakbond FNV zich over de zaak heeft uitgesproken.