Boeren willen beschermde status bij waterschappen behouden

Economie

De beschermde plekken van boeren binnen het bestuur van waterschappen moeten behouden blijven. Volgens de BoerBurgerBeweging (BBB) is het goed als aan de bestuurstafels plek blijft voor de beroepsgroep die praktische kennis van zaken heeft over hoe de droogte in Nederland te bestrijden, ook met het oog op de voedselproductie.