Forse kritiek Hordijk op rekentool stikstof

Economie

De stikstofsoap heeft er een hoofdstuk bij. De rekentool die ten grondslag ligt aan de vergunningverlening voor bouw- en infrastructuurprojecten deugt niet.