Solliciteren in coronatijd vereist discipline

Economie

Een landelijke ontslaggolf lijkt de komende maanden onafwendbaar. De ontslagboete voor bedrijven die overheidssteun ontvangen wordt namelijk geschrapt. Nieuw werk vinden is zeker in deze tijden een lastige opgave vanwege de concurrentie van al die mensen die eveneens hun congé hebben gekregen.