Schuld jegens Joden vraagt geen compensatie maar verzoening

Opinie

Niet uit te sluiten is dat onze generatie ooit verantwoordelijk moet worden geacht voor wat nu plaatsvindt jegens Joden én de ”vreemdeling in de poort.” Schuldbelijdenis over het verleden gaat dieper dan aanwijzen wie toen schuldig waren.

Heeft u een fout gezien of wilt u een opmerking maken over dit artikel? Mail naar redactie@rd.nl.