De stad als fijnste plek om te wonen, is een achterhaalde mythe

Economie

Nederland is een klein en dichtbevolkt land. Bovendien zijn de bevolking en activiteiten hier meer gelijkmatig over het gehele land verspreid dan in de meeste andere Europese landen.