Krimpregio’s willen aandacht van politiek

Binnenland

Zes provincies vragen van de politieke partijen in de Tweede Kamer aandacht voor dunbevolkte gebieden in Nederland. De verschillen tussen regio’s zijn de afgelopen tien jaar groter geworden en dat is onwenselijk en op den duur ook economisch minder gunstig voor ons land als geheel, stellen ze in een discussiestuk.