Ook crisistijd is genadetijd

Kerk & religie

Er waart een duister virus door de landen, waartegen nog geen kruid gewassen lijkt. Toen de redactie mij vroeg iets te schrijven over de gedachten die de huidige crisis bij mij oproept in het licht van Gods bemoeienis met Zijn schepsel, bracht me dat in verlegenheid. Hoe dit dramatisch gebeuren te duiden?