Let extra op gezinnen met zorgen

Opinie

Voor een kind met een gedragsproblematiek is thuis moeten blijven erg ingewikkeld. Ouders met relatieproblemen zitten nu volledig op elkaars lip. En toch al overbelaste ouders voelen zich nu helemaal onmachtig als opvoeder. Kortom: crisisgezinnen hebben, nu het coronavirus rondwaart, steun van anderen hard nodig.