Franse wetenschapper claimt vondst coronamedicijn; bewijs nog dun

Binnenland

Wereldwijd wordt verwoed gezocht naar een medicijn tegen corona. Een van de kansrijkste kandidaten op dit moment is chloroquine, een oud antimalariamiddel. Het bestaat sinds 1934 en is op recept verkrijgbaar. Het RIVM heeft het inmiddels aangeschaft. Hard bewijs voor de werkzaamheid tegen corona ontbreekt echter nog.