Versterk burgerparticipatie in crisissituaties

Opinie

Crisisbeheersing is een samenspel tussen overheid, bedrijfsleven, kenniscentra, media en burgers. Vreemd genoeg wordt die laatste categorie (bijna) niet betrokken bij noodsituaties.