Definitie van begrippen (kerk)verband​ en eenheid vraagt om herijking

Opinie

Laten we als Christelijke Gereformeerde Kerken energie steken in het zoeken naar een werkbare vorm van ”eenheid” die verbondenheid aan het hart van de Boodschap van genade uitdrukt, maar ruimte laat waar verschillende keuzes mogelijk zijn.