CDA filosofeert in lijfblad over protestactie Annie Schreijer

Politiek

Één zinsnede uit een perspectiefnota van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA zette de partij in vuur en vlam. Het CDA-blad Christen Democratische Verkenningen (CDV) blikt in het jongste nummer terug op het tumult.