Brief van de hoofdredactie: Zorg over klimaat is geen linkse hobby

Opinie

„De natuur staat aan de vooravond van grote, nauwelijks voorspelbare veranderingen. Daarom moeten nu maatregelen genomen worden om de uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk te beperken.”